top of page

Dende o patio ao barrio

Humberto Martínez Gargamala

NOME DO COLEXIO, MUSEO, ASOCIACIÓN:

IES Sánchez Cantón.

 

CIDADE:

Pontevedra, Galicia.

PAÍS DE ORIXE:

España.

ESPACIO PÚBLICO NO QUE SE TRABALLOU:

Barrio e patio escolar.

 

MODALIDADE DO PROXECTO:

Obradoiros en horario escolar.

 

IDADE E NÚMERO DOS NENOS PARTICIPANTES:

13-14 e 17-18 anos.

140 participantes.

 

PERÍODO NO QUE SE DESENVOLVEU A ACTIVIDADE:

Dende outubro do 2016 ata novembro do 2017.

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS DO PROXECTO:

· Espertar a capacidade de xerar emocións individuais e colectivas a partir do estudo dun caso particular e próximo ao alumnado: o barrio do río dos Gafos.

· Identificar e describir os atributos visuais dos elementos presentes nunha escena paisaxística e os principais trazos da súa composición, segundo a escala.

· Comprender que o barrio do río dos Gafos é o resultado dunha complexa interacción de factores naturais e humanos, actuando nun sistema espacial diferenciado.

· Identificar a evolución da paisaxe urbana obxecto de estudo e as pegadas no presente de dinámicas pretéritas.

· Avaliar criticamente as accións do ser humano sobre o territorio e as súas consecuencias ambientais, identificando algúns destes problemas no contexto próximo.

· Comprender que a calidade da paisaxe é un indicador dos seus equilibrios ecolóxicos e sociais e desenvolver unha actitude responsable cara ás condicións ambientais das paisaxes.

· Comprender a necesidade da ordenación e da xestión das paisaxes para a súa salvagarda, e formular actuacións sinxelas, encamiñadas á conservación da paisaxe.

· Comprender que a paisaxe é un dereito da cidadanía e que require da nosa participación activa.

· Entender que a paisaxe é un recurso patrimonial, portador de valores que merecen ser preservados.

· Recoñecer que as paisaxes contribúen intensamente na formación da nosa identidade individual e colectiva.

· Fomentar a creatividade entre o alumnado.

· Desenvolver prácticas que obriguen ao alumnado a facer uso do método de análise científico.

· Implicar ao alumnado na busca de alternativas para o barrio e o patio.

· Participar activamente na vida política e social de Pontevedra a través da divulgación de propostas para mellorar o barrio e presentar ao Consello Escolar alternativas para mellorar o patio.

 

PRESUPOSTO:

750€.

Transcricións

María Labrador: Hola, somos alumnos de 3º ESO del IES Sánchez Cantón y vamos a hablar de los proyectos que hicimos el año pasado.

Adriadna Lorenzo: En 2º de la ESO, en la asignatura de Paisaje y Sustentabilidad, estuvimos estudiando diversos aspectos del barrio más cercano...

Daniel Solla: Esta asignatura nos unió más a nuestro ambiente y nos hizo descubrir problemas que ni siquiera sabíamos que existían…

Elva Carracedo: Descubrimos las actividades económicas que se hacían antes y de las que no sabíamos...

Clara García: Además, ya que obtuvimos información sobre los problemas que existían, intentamos resolverlos y llevarlos a cabo....

Jorge Luís: Recomendamos esta experiencia a todos los chicos para que puedan sentirse mejor con su ciudad y pese a que piensen que la conocen bien, nosotros pensábamos eso, hay muchas cosas por descubrir.

Manuel Omil: Bueno, nosotros estamos en el último año de bachillerato…

Javier Martín: y el año pasado hicimos un proyecto en el que estudiamos la estrutura tanto arquitectónica, cultural, histórica y visual de nuestra ciudad. Nos dimos cuenta de aspectos como las grandes medianeras que afectan a nuestra ciudad ya que antes, en la antigüedad, las casas eran de pequeño tamaño y ahora son altos edificios provocando un efecto visual que daña la imagen de nuestra ciudad...

Roberto Rodríguez: Además este año nos dimos cuenta de que, en el recreo, en nuestra zona de ocio, durante esa escasa media hora diaria, nos dimos cuenta de que no hay ningún banco, ningún sitio destinado exclusivamente para poder sentarnos, si que es cierto que están las escaleras, pero no están habilitadas para eso, entonces pensamos en la posibilidad de crear unos bancos, de hacerlos, pero de palés, así de paso los reutilizamos...

Manuel Omil: Sí, además nos ofrece la oportunidad de dejar nuestra huella, de forma artística, con nuestros propios diseños con palés, haciendo los bancos que nosotros creíamos más visuales a la vez que útiles y dejar a las nuevas generaciones de estudiantes nuestra visión y nuestro trabajo…y bueno nos despedimos y espero que…

Roberto Rodríguez: os estusiamase nuestra experiencia y que os animéis vosotros también a practicar algo parecido o similar.

Proyecto educativo

bottom of page