top of page

Espazos resistencia. Humanización de espazos

Colectivo Kokedama (Estella Freire Pérez; Candela Rajal Alonso)

NOME DO COLEXIO, MUSEO, ASOCIACIÓN:

Centro Xove da Almáciga.

 

CIDADE:

Santiago de Compostela, Galicia.

PAÍS DE ORIXE:

España.

ESPACIO PÚBLICO NO QUE SE TRABALLOU:

Espazo de paso comunitario. Centro Xove da Almáciga.

 

MODALIDADE DO PROXECTO:

Accións.

 

IDADE E NÚMERO DOS NENOS PARTICIPANTES:

6-18 anos.

10 participantes.

 

PERÍODO NO QUE SE DESENVOLVEU A ACTIVIDADE:

Dende o 19 de outubro ata o 2 de novembro do 2017.

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS DO PROXECTO:

· Traballar a “comunicación non verbal” que os espazos transmiten para conseguir un maior entendemento entre os espazos e as persoas usuarias, (re)deseñándoos e transformándoos de xeito acorde coas necesidades da comunidade.

· (Re)configurar os espazos a través dunha serie de estratexias proxectuais e metodolóxicas sinxelas extrapolables a outros espazos. Trátase de recuperar o potencial educativo de ditos espazos, co propósito de lograr lugares-resistencia, espazos de(re)formulación de experiencias.

· Formar unha opinión crítica sobre os espazos que nos rodean e fomentar a sensibilización sobre o seu tratamento, para dar resposta ás necesidades reais que as persoas usuarias demandan.

 

PRESUPOSTO:

800€.

Transcricións

Qué é humanizar espazos? (Enmanuel)

Aquí tiñamos unha idea: un sitio para que os cans estivesen.(Enmanuel)

O outro día fixemos unhas láminas, un collage, e entre todos puxemos ideas de cómo esta antes a sala, para poder mellorala, e entre todos, puxemos ideas de cómo estaba agora.(Nerea)

Para mí, haber humanizado este espacio significa haberle dado vida a esas pequeñas cosas.(Enmanuel)

Proyecto educativo

bottom of page