top of page
Ludantia Poliptico SP.jpg

Formación

Tendo en conta o tema proposto pola Bienal sobre a infancia e o espazo público e a convinte formación adecuada desenvolver os proxectos educativos, celebráronse unhas serie de xornadas de conferencias na Facultade de Belas Artes de Pontevedra coa finalidade de mostrar experiencias que poidan servir de guía e reflexión.

 

Estes foron dirixidos a profesores, arquitectos, artistas e calquera outro grupo interesado na materia. Foron agrupados segundo diferentes liñas temáticas:

· El nos-otros como lugar y el lugar del nos-otros: habitar y ser habitado.

· Habitar el Mundo

Vita Martínez

7 de octubre de 2016

· Proyectos de Educación de Arquitectura en Galicia

· ProxectoTERRA

· Román Corbato

· Arquitectura sen Fronteiras-Galicia

· Fermín Blanco

· Pilar Sánchez

· Marta Somoza

· Jon Urbieta

11 de octubre de 2016

· Proyectos de Educación de Arquitectura en España

· Jorge Raedó

· Virginia Navarro

· Carmen Cerezo

· Anabel Varona

· Carlos Arruti

21 de noviembre de 2016

· Re-pensando los patios escolares

· Ane Abarrategi

· Patricia Leal

· Lluis Sabadell

· Carme Cols

· Pitu Fernandez

3 de marzo de 2017

© 2018. Web designed by Conjuntos Empáticos.

bottom of page