top of page

Seminario 3: ROSA VALDIVIA

Mestra de Educación Primaria e licenciada en Ciencias Biolóxicas.

Trinta e cinco anos da súa experiencia profesional desenvolveunos no Colexio Príncipe de Asturias, ubicado no Campus da Universidade Autónoma de Madrid e recoñecido polo seu Proxecto de Centro participativo e pola súa metodoloxía baseada en Metodoloxías Activas. Nel ten  desempeñado postos de responsabilidade docente e directiva.

Participou no deseño do Programa de Educación Ambiental de Madrid, así como no Desenvolvemento Curricular da Área de Coñecemento do Medio da LOXSE.

Na actualidade é membro da Xunta Directiva de Acción Educativa, Asociación que desde hai máis de corenta anos é un referente da Renovación Pedagóxica.

Forma parte, desde hai máis dunha década,  do Grupo La Ciudad de los Niños, sendo desde hai dous anos  a súa coordinadora. Este Grupo centra o seu traballo en aspectos relacionados coa cidade , a participación e a autonomía da Infancia na mesma. Como recoñecemento ao traballo de case vinte anos, en 2012 recibiu o Premio ONU-Habitat como Mellor Práctica para mellorar a vida nas cidades.

 

Proposta
Este seminario propón unha reflexión sobre:
-  Condicións que deben darse para que a participación infantil sexa real.
-  Papel do adulto  neste proceso.
-  Cambios que poden producirse no colexio, no barrio, na cidade.

 

Metodoloxía de traballo: “Con  pel de neno”
- Dinámicas participativas: presentación dos asistentes, expectativas sobre este obradoiro,  formación de pequenos grupos de discusión.
- Reflexión en pequeno grupo sobre aspectos de interese xurdidos das sesións previas da Bienal,  neste obradoiro…
-  Comunicación  ao resto dos participantes das reflexións de cada grupo (Cada grupo deseñará unha forma de comunicación).
- Posta en común e redacción de conclusións.

En todo o proceso tentaremos dirixir a nosa mirada-lembranza ao neno ou á nena que todos levamos dentro.

© 2018. Web designed by Conjuntos Empáticos.

bottom of page