top of page

Obradoiros en horario extraescolar

(sexa en centro educativo ou sen relación algunha con centro educativo). De 20-40 horas.

 

• Organización educación arte + colexio: unha organización externa xunto a alguén do colexio, por exemplo o grupo de pais dun colexio, idean e realizan o proxecto. Os mediadores serán os especialistas en arte de tal organización coa posible colaboración dos pais. Poderían sumarse ao proxecto outras organizacións da comunidade.

• Organización educación arte + organización comunidade: a organización de especialistas en educación de arte e arquitectura para nenos súmase a organizacións da comunidade para idear e realizar o proxecto.

• Organización educación arte: a organización en especialistas en educación de arte e arquitectura para nenos idea e realiza o proxecto. Eles son os únicos mediadores ante os nenos.

© 2018. Web designed by Conjuntos Empáticos.

bottom of page